Công việc được cập nhật gần 4 năm
Nhà tuyển dụng hoạt động gần 2 năm trước

Mô tả công việc

  1. 規劃及建置資料庫
  2. 管理維護後台系統
  3. 金流支付串接
  4. 開發公司產品新功能
  5. 與前端溝通協作

Yêu cầu

1. 2年以上 web 開發經驗 (有電商平台經驗佳)
2. 擅長資料庫規劃
3. 熟悉 RestFul、MySQL等
4. 熟悉Git版本控制
5. 任一金流系統串接經驗

加分項目
1. 有微信支付、支付寶等串接經驗
2. 使用、管理過任一雲端服務
3. 了解國內外主流CDN的配置
4. 使用過 nginx web server
1
600,000 ~ 1,000,000 TWD / year
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
48K ~ 64K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
800K ~ 1.3M TWD / year
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
700K ~ 1.5M TWD / year
Logo of 版騰信息科技有限公司.

Về chúng tôi

AI-Pattern致力於打造一個以SAAS模式服務服裝設計師的系統,不論對於服裝產業或是科技業,都是一項全新的概念.目前團隊有熟悉服裝各項產業鏈的專家之外,還有結合服裝與科技業的跨界人員.正因為我們融合了不同產業的背景,更能客觀地去審視服裝產業的痛點並設法改善.

我們要打造一個操作簡易,功能完整的服裝設計線上系統,不只能解決服裝產業中的人力問題,也使得原本控管不易的傳統產業,變得更加有條理及秩序.

這絕對是一個你從未想像過的有趣又充滿挑戰的工作,如果你喜歡和夥伴一起動腦思考討論,喜歡探索新領域,也有興趣學習服裝的基本知識,從此晉升流行潮潮一族!如果你覺得這是你嚮往的方式,不要懷疑,加入我們吧!


Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
750K ~ 1.1M TWD / year
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
30K ~ 42K TWD / month
Lưu