Applications for this position are currently paused

前端工程師 Front End Engineer

Lưu
Công việc được cập nhật 27 ngày
Nhà tuyển dụng hoạt động 2 ngày trước

Mô tả công việc


工作內容

 • 使用React設計和開發用戶界面
 • 與後端團隊緊密合作,整合後端服務無
 • 維護、優化產品前端運作與 bug 修復
 • 鼓勵提出產品優化方向與技術問題討論




Yêu cầu

能力要求

【基本要求】

 • 2年以上React.JS 相關經驗
 • 熟悉HTML, CSS
 • 熟悉JavaScript, 包含 DOM manipulation 及 JavaScript object model
 • 熟悉Typescript新版的語法規格
 • 熟悉 RESTful APIs
 • 了解React.js workflows (Flux, Constate, and react hooks)
 • 須有React.js工作經驗或是資訊工程/管理科系畢業的

【有以下之經驗者加分】

 • 有Vue.js經驗
 • 熟悉 React Native
 • 熟悉 OAuth 或 JWT ( JSON Web Token )
 • 熟悉 Babel, Webpack, NPM, 等.
 • 熟悉 Git 或 CI/CD

Interview process


View all jobs
View all jobs
Lưu
3
2 years of experience required
70,000 ~ 110,000 TWD / month
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
60K ~ 75K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
35K ~ 90K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
70K ~ 120K TWD / month
Logo of Stark Tech_鷹翔有限公司.

Về chúng tôi

Stark Tech 鷹翔有限公司志在於幫助傳統產業了解現有的商業模式的痛點,提出結合數位資訊科技的解決方案。透過技術團隊開發的資訊產品,協助業者提高自身的經營能力,追求符合未來趨勢與現代化的消費形態。

創立於 2008 年,在 2018 年推出了產品「Trip International 旅點科技」,透過API串接技術協助傳統旅行社串接全球性的機票訂票系統、住宿訂房系統...等等各個旅遊相關系統資源。技術團隊開發app、架設網站...等等的系統服務,協助中小型規模的傳統旅行社與全球旅遊系統串聯,帶進更多的客源。並於 2018 年選為Amadeus Next的孵化企業。

於 2020 年在臺灣推出「weserve 窩送外送系統」,配合臺灣多元的餐飲文化提供一套免平台抽成的串接外送服務的點餐系統,開發客戶管理系統協助餐飲業者多方位的行銷、掌握自己的客群,透過多平台開發與彈性化的收費方式降低外送系統使用成本,協助小資本店家跨過高抽成平台迎來餐飲大外送時代。

關於團隊

Stark Tech 團隊是一個多元化的創業型團隊,我們可能來自不同背景、身懷不同的絕技,但是我們都有著積極學習的態度與高度開放的思維。喜歡看到我們的產品一點一滴的改變傳產行業,希望尋找和我們有著共同工作追求的夥伴加入!



Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
85K ~ 150K TWD / month
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
60K ~ 90K TWD / month
Lưu

Full-time
Sơ cấp
1
35K ~ 55K TWD / month
Lưu

Công việc tương tự

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.
CakeResume Job Search
Find Your Dream Job
View Job Search App on App StoreView Job Search App on Google Play